Urologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre všetky vekové skupiny. Venujeme sa komplexnej diagnostike, liečbe a zároveň prevencii ochorení urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systemu u žien a detí.

Od mesiaca október 2022 Vás radi privítame v novootvorenej urologickej ambulancii v Poliklinike ADUS na 3. poschodí, č. dverí 308. Prijímame nových pacientov každej vekovej skupiny.