K urologickému vyšetreniu sa môžete objednať telefonicky alebo cez portál www.navstevalekara.sk (objednanie na presný dátum a čas).

Pred návštevou si naplánujte všetky otázky a informácie, ktoré sa chcete od lekára dozvedieť. Je dôležité pripraviť si zoznam liekov, ktoré užívate a zároveň upozorniť lekára na prípadné alergie. Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť kartičku poistenca a všetkú urologickú dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii. Pokiaľ sa jedná o obrazovú dokumentáciu, je ideálne mať pri sebe popis a samotnú fotodokumentáciu na CD alebo USB nosiči (RTG, CT, MR a iné…). Rešpektujem Vaše súkromie, preto Vaše zdravotné záznamy nemôžu byť zverejnené, komunikované ani interpretované bez Vášho súhlasu , s ohľadom na ochranu osobných údajov.