Medzinárodná stupnica prostatických symptómov (I-PSS)

Závažnosť príznakov benígnej hyperplázie prostaty sa hodnotí podľa medzinárodnej stupnice prostatických symptómov (I-PSS). Je postavená na odpovediach na 7 konkrétnych otázok, vyplývajúcich z mikčných ťažkostí pacienta. Celkové možné skóre je v rozpätí od 0 do 35 bodov.

Vytlačte si dotazník medzinárodnej stupnice prostatických symptómov (I-PSS).

Denník močenia

Vytlačte si denník močenia.