Nohy patria k najzaťažovanejším častiam nášho tela. Pomerne často sa stretávame s bolesťami päty, príčin môže byť viac. Takmer všetky prípady sa dajú vyriešiť konzervatívne. Existujú ale také, čo sú na konzervatívnu liečbu rezistentné. Súčasný životný štýl nepriaznivo ovplyvňuje našu pohybovú aktivitivitu. Spolu s pribúdajúcim množstvom ľudí s nadváhou a obezitou sú vytvorené podklady pre vznik mnohých patologických stavov. Bolesť päty môže byť spôsobená samotným syndrómom plantárnej ostrohy (plantárna fascitída, plantárna ostroha a periostitída pätovej kosti), neurologickou príčinou, systémovou artritídou alebo úrazom.

Pre prípady nereagujúce na konzervatívnu liečbu je rezervovaná operačná liečba. Pri každej operačnej technike je princípom uvolnenie fascie a znesenie ostrohy pätovej kosti. V súčasnosti sa preferuje miniinvazívny prístup pomocou artroskopie.

Predoperačná príprava

Zákrok sa realizuje formou jednodňovej chirurgie. Pred zákrokom je potrebné realizovať predoperačné vyšetrenie. Podrobnú prípravu nájdete v informačnom letáku.

Operačný výkon

Pacient leží na operačnom stole v polohe na chrbte, operovaná noha je zarovnaná s okrajom stola eventuálne mierne vyčnieva zo stola. Druhá dolná končatina je pod úrovňou operovanej nohy pre lepšiu manipuláciu s operačnými nástrojmi.

Pooperačné obdobie

Po odoznení účinkov anestézy začína pacient aktívne cvičiť prstami, pohybovať v členku a kolene. Prvý deň po operácii je pacient po nácviku chôdze s 2 NB bez záťaže operovanej nohy je prepustený do domácej starostlivosti. Pacientov objednávame o 4-7 dní na kontrolný preväz, s následnou reedukujeme o pooperačnom režime. Prvé 3 týždne po operácii chodí pacient s 2 nemeckými barlami bez dostupu na operovanú dolnú končatinu. V priebehu 4-6 týždňa postupne zvyšuje záťaž tak, aby po 6. týždni od operácie bol schopný chôdze bez barlí. Pri kontrole po 6 týždňoch zhodnotíme aktuálne bolesti, eventuálne lokálny opuch a zvážime potrebu následnej rehabilitácie.

Komplikácie

Komplikácie bývajú zriedkavé. Infekčné komplikácie i nadmerné krvácanie sa takmer nevyskytujú. Najčastejšie komplikácia sa môže vyskytnúť vo forme zníženia citlivosti päty v oblasti operačných portov, ktorá môže pretrvávať aj po 6 mesiacoch od operácie.