Jedná sa o operačný výkon, pri ktorom je poškodený kĺb nahradený kovovou, keramickou alebo umelou endoprotézou. Najčastejšie sa tento výkon realizuje na kolennom a bedrovom kĺbe. Totálnu endoprotézu je možné implantovať aj na ramennom, lakťovom, členkovom kĺbe, zápästí a ďalších kĺboch.

Totálna náhrada bedrového kĺbu je náhrada hlavy stehennej kosti a jamky panvovej kosti implantátom. V ponuke je dostupné množstvo druhov implantátov bedrového kĺbu. Vhodnosť typu implantátu je ovplyvnená rozsahom zmien v oblasti kĺbu, kvalitou kosti, vekom pacienta, predpokladanou záťažou a nárokmi na implantát zo strany pacienta.

Totálna náhrada kolenného kĺbu je náhrada poškodených častí kolenného kĺbu implantátom. Podľa rozsahu poškodenia a zmien v kolennom kĺbe, je možné použiť viacero druhov implantátov. Ide v podstate o výmenu tibiálnej časti kolena (hornej časti píšťaly) a femorálnej časti kolena (dolnej časti stehennej kosti). V niektorých prípadoch je potrebná aj výmena časti pately (jabĺčka) umelou náhradou.

Najčastejšie indikácie na totálnu náhradu kĺbu

  • osteoartróza
  • poúrazové poškodenie kĺbu
  • poškodenie kĺbu pri reumatickom ochorení
  • vývojová dysplázia bedrového kĺbu
  • septické a aseptické nekrózy
  • poinfekčné stavy
  • vrodené vady
  • systémové ochorenia
  • výrazné deformity
  • Hemofilická artropatia

Predoperačná príprava

Zákrok sa realizuje formou hospitalizácia na oddelení. Pred zákrokom je potrebné realizovať predoperačné vyšetrenia. Podrobnú prípravu nájdete v informačnom letáku.

Operačný výkon

Operačný výkon je možné realizovať v celkovej alebo spinálnej anestézii. Trvanie samotného operačného výkonu je veľmi variabilné, v závislosti na rozsahu poškodenia kĺbu, typu endoprotézy, celkového stavu a habitu pacienta.

Pooperačné obdobie

Hospitalizácie trvá v závislosti od lokality a druhu operácie v rozsahu 4 – 6 dní. Prvý pooperačný deň pacient absolvuje správne dychové a cievne cvičenia, pasívne cvičenie s operovanou končatinou a nácvik sedu a stoja pri lôžku. Nasledujúce dni sa pacient vertikalizuje, nasleduje nácvik chôdze s nemeckými barlami najprv po rovine a následne po schodoch. Postupne pacient prechádza sériou rehabilitačných procedúr, ktoré ho vedú k sebestačnosti a čo najrýchlešiemu návratu do bežného života. Prvé tri mesiace sú pre pacienta najdôležitejšie na dosiahnutie požadovaného rozsahu pohybu operovaného kĺbu. V následnom období je ideálne absolvovať kúpeľnú liečbu, ktorá môže výrazne podporiť pozitívny výsledok operácie a zlepšiť celkovú kondíciu pacienta.

Komplikácie

Medzi najčastejšie možné komplikácie patrí krvácanie do kĺbu, opuch, oslabená hybnosť, tvorba krvných zrazenín, infekcie či dehiscencia rany. Z dlhodobejšieho hľadiska je to vykĺbenie protézy, oter, tvorba osifikátov aperiprotetické zlomeniny.