Prosím o zachovanie poradia vyšetrení

Vyšetrenia je potrebné absolvovať až, keď máte presný termín operácie!

  1. Kompletné interné predoperačné vyšetrenie (vrátane RTG pľúc, EKG s popisom, event. kardiologické, diabetologické vyšetrenie)
  2. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie

Na hospitalizáciu je potrebné priniesť:

  1. Lieky, ktoré pravidelne užívate + zoznam týchto liekov aj s dávkovaním a gramážou.
  2. Toaletné potreby, pyžamo, papuče, čistú neperlivú vodu.
  3. Lekársku správu s doporučením k operácii.

Nezabudnite:

  • 10 dní pred operáciou NEUŽÍVAJTE Anopyrin/Warfarín a iné lieky proti zrážaniu krvi, peroralnéantidiabetiká(PAD) (event.po dohovore s obvodným lekárom alebo internistom)
  • V deň operácie budete aj prepustený do ambulantnej starostlivosti. Prosíme dopredu zabezpečiť odvoz.

Leták si môžete stiahnúť a vytlačiiť – inštrukcie pre Levice alebo Kežmarok.