• 2014 – 2015 Centrum hrudníkovej chirurgie, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
 • 2015 – 2020 Ortopedické oddelenie, Nemocnica Poprad a.s.
 • 2022 – 2023 Aurel Clinic, Poprad
 • 2020 – súčasnosť Ortopedické oddelenie, Nemocnica AGEL Levice
 • 2023 – súčasnosť Ortopedická ambulancia Avicena Ort s.r.o. Poprad
 • 2023 – súčasnosť Oddelenie JZS, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

Zahraničné stáže a školenia:

 • Knee Expert Training Course, Vienna, Austria
 • Mathys Training Course, Thun, Switzerland
 • Kurz sonografie bedrovych kĺbov u novorodencov, Bratislava
 • AO Principles of Fracture Management, Ružomberok
 • Arthrex Knee Course at the ArthroLab™ in Munich
 • Arthrex Shoulder Course at the ArthroLab™ in Munich

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Atestácia v odbore ortopédia, LF UK Bratislava

Ortopedické zameranie

 • komplexná diagnostika a liečba ochorení pohybového aparátu
 • diagnostika a liečba degeneratívnych a zápalových ochorení kĺbov
 • diagnostika a liečba bolesti chrbtice
 • osové deformity chrbtice
 • diagnostika a liečba deformít nohy
 • konzultácia pri ochorenach pohybového aparátu a indikácia operačných výkonov
 • vyšetrenie, diagnostika a liečba pohybového aparátu u detí a dospievajúcich
 • sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov u novorodencov
 • liečba športových úrazov
 • regenerácia kĺbnej chrupavky