Po prepustení z nemocnice dodržujte nasledovné odporúčania:

 • Ráno naložte bandáž na obe dolné končatiny (s pomocou) do prvej kontroly u ortopéda.
 • Z ľahu si sadajte vždy na operovanú stranu.
 • Pri vstavaní a sadaní majte operovanú končatinu vystretú (predsunutú).
 • Neležte na operovanom boku, na zdravý bok sa otáčajte vždy s vankúšom medzi nohami.
 • Neprekrižujte operovanú končatinu cez zdravú, keď sedíte alebo ležíte na chrbte, nevytáčajte nohu do vonkajšej strany, nerobte drepy!
 • Po prepustení z nemocnice pokračujete v naučenom pohybovom režime a naďalej používajte pri chôdzi nemecké barle (vysoké) až do najbližšej kontroly u ortopéda.
 • Na barlách sa otáčajte vždy na zdravú stranu malými krokmi.
 • Neseďte v hlbokých kreslách, seďte na pevnej stoličke, dbajte, aby koleno nebolo vyššie ako bedro.
 • Používajte pevnú a pohodlnú obuv!
 • Pravidlá chôdze: Barle nepredbieham. Otáčam sa na zdravej päte.
 • Chôdza po schodoch hore s nemeckými barlami – na schod vystúpime zdravou končatinou potom priložíme operovanú končatinu a barle.
 • Chôdza po rovine s nemeckými barlami – najprv idú barle, potom operovaná končatina a nakoniec priložíme zdravú končatinu.
 • Dodržiavajte správnu životosprávu, udržujte si adekvátnu telesnú hmotnosť.
 • Odporúčané športy – plávanie (okrem štýlu „prsia“), vychádzky, bicyklovanie.
 • Dodržujte odporúčania ohľadom sebaobsluhy a správnych pohybových návykov.
 • Nešoférujte prvých 6-8 týždňov.
 • Pri obúvaní používajte obuvák s dlhou rúčkou.
 • Prvých 6 týždňov po operácii si nenavliekajte ponožky sám(a).
 • Používajte doporučené pomôcky- zvyšovač na WC, protišmykové podložky, navliekač pančúch.
 • Naučené cviky cvičte najmenej 2x denne a vyvarujte sa nadmernej fyzickej zátaži.

Leták si môžete stiahnúť a vytlačiť.