Prosím o zachovanie poradia vyšetrení

Vyšetrenia je potrebné absolvovať až, keď máte presný termín operácie!

 1. Kompletné interné predoperačné vyšetrenie
 2. Vyšetrenie krvnej skupiny + Rh faktor
 3. Vyšetrenie na hepatitídu B, C, H
 4. Defokizácia pacienta (zubné, krčné vyš., moč K+C, výter z nosa, hrdla a rekta )
 5. Anesteziologické predoperačné vyšetrenie

Na príjem sa dostavte v termíne hospitalizácie o 9:00 hod., na 3. poschodie lôžkovej časti na Oddelenie Ortopédie, Nemocnica AGEL Levice, SNP 19, 934 01 Levice.

Na hospitalizáciu je potrebné priniesť:

 1. Lioton gél 2x
 2. Lieky, ktoré pravidelne užívate vrátane zoznamu týchto liekov aj s dávkovaním a gramážou
 3. Toaletné potreby pyžamo, papuče, čistú neperlivú vodu
 4. Lekársku správu s doporučením operácie

Nezabudnite:

 • 10 dní pred operáciou NEUŽÍVAJTE Anopyrin a iné lieky proti zrážaniu krvi, peroralné
  antidiabetiká (PAD – event.po dohovore s obvodným lekárom alebo internistom)
 • Minimálne 1 mesiac pred operáciou vysadiť antikoncepci
 • Termín prepustenia určuje Primár odd. eventuálne izbový lekár

Leták si môžete stiahnúť a vytlačiť.