Na vyšetrenie sa môžete objednať na jedno z pracovísk telefonicky alebo online. Časový harmonogram objednania je len orientačný, vzhľadom na to, že niektorí pacienti potrebujú dlhšie konzultácie, čo môže byť aj Váš prípad. Preto prosím o trpezlivosť. Pred návštevou si naplánujte všetky otázky a informácie, ktoré sa chcete dozvedieť. Je dôležité pripraviť si zoznam liekov, ktoré užívate a zároveň upozorniť lekára na prípadné alergie. Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť kartičku poistenca a výsledky, ktoré máte k dispozícii. Pokiaľ sa jedná o obrazovú dokumentáciu, je ideálne mať pri sebe popis a samotnú fotodokumentáciu na CD alebo USB nosiči (RTG, CT, MR, denzitometria, iné…). Rešpektujeme vaše súkromie, preto Vaše zdravotné záznamy nemôžu byť zverejnené, komunikované ani interpretované bez Vášho súhlasu s ohľadom na ochranu osobných údajov.