Dupuytrenova kontraktúra (Dupuytrenova choroba) je stav, ktorý spôsobuje ohýbanie jedného alebo viacerých prstov smerom k dlani. Postihnuté prsty sa nemôžu úplne narovnať.
Ide o abnormálne zhrubnutie vrstvy tkaniva pod kožou, v dlani na základni prstov. Táto zhrubnutá oblasť sa môže vyvinúť do tvrdej hrčky alebo hrubého pásu. Časom môže spôsobiť, že sa jeden alebo viac prstov skrúti alebo stiahne do strany alebo dovnútra smerom k dlani. Dupuytrenova kontraktúra sa zhoršuje pomaly, často až v priebehu rokov.

Dupuytrenova kontraktúra najčastejšie postihuje dva prsty najvzdialenejšie od palca (prstenník a malíček). V mnohých prípadoch postihuje obe ruky. To môže komplikovať každodenné činnosti, ako je vkladanie rúk do vreciek, navliekanie rukavíc alebo podávanie rúk.

Predpokladá sa, že Dupuytrenova kontraktúra sa vyskytuje v rodinách (je dedičná). Presná príčina nie je známa. Na Dupuytrenovu kontraktúru neexistuje žiadny liek. Liečba môže zmierniť príznaky a spomaliť, ako rýchlo sa stav zhoršuje. Častejšie sa vyskytuje u mužov ako u žien.

Pacient často položiť ruku na stôl dlaňou nadol. Môže byť prítomná jedna alebo viac malých, citlivých hrbolčekov v dlani. Uzlíky môžu zhrubnúť až stiahnuť alebo zovrieť. To môže spôsobiť vznik hrubých pásov tkaniva pod kožou na dlani. Následne vznikajú jamky alebo ryhy v koži stlačené stiahnutým prstom. Tieto oblasti môžu byť veľmi bolestivé. Prsty bývajú ohnuté dopredu.

Konzervatívna liečba

Ak je hrčka bolestivá, injekcia steroidov môže pomôcť zmierniť bolesť. V niektorých prípadoch môže zastaviť zhoršovanie vášho stavu. Injekcie môžete potrebovať opakovane.

Medzi novší, menej invazívny postup, patrí injekcia enzýmu, ktorý vykonávajú špeciálne vyškolení chirurgovia. Do oblasti sa vstrekne liek, ktorý znecitlivie ruku. Potom sa do hrčky tkaniva vstrekne enzým. V priebehu niekoľkých hodín enzým rozkladá a rozpúšťa tvrdé pásy.

Chirurgická liečba

Cieľom operácie je zmenšiť kontraktúru a zlepšiť pohyblivosť postihnutých prstov. Neexistuje žiadny známy liek na Dupuytrenovu kontraktúru. Chirurgický zákrok však má pomôcť tým, že zníži obmedzujúci účinok pruhov v dlani ich prerušením alebo odstránením. Nanešťastie, regenerujú sa tkanivá sa budú tvoriť s rovnakým potenciálom pre vznik povrazcov v budúcnosti – ale významnou je získaná funkcia ruky.

Ide o najbežnejšiu liečbu používanú v pokročilých prípadoch. Môže sa vykonať, ak máte obmedzenú funkciu ruky. Počas operácie Dupuytrenovej kontraktúry sa urobí na vašej ruke rez a odstráni zhrubnuté tkanivo. Tým sa môže zlepšiť pohyblivosť vašich prstov. Niektorým ľuďom sa kontraktúry vrátia. V takom prípade je možné, že budú potrebovať opätovnú operáciu.

Čiastočná fasciektómia

Pri tomto zákroku sa urobí rez a potom odstráni čo najväčšiu časť abnormálneho tkaniva a povrazcov, aby narovnali vaše prsty. Pri fasciektómii sa môže použiť niekoľko typov rezov. Zvyčajne sa však používajú „Z“ rezy. Tieto rezy umožňujú hojenie kože bez toho, aby spôsobili väčšiu kontraktúru.
V niektorých prípadoch sa vaša rana po fasciektómii nechá otvorená, aby sa postupne sama zahojila. Počas rekonvalescencie budete pravedpodobne musieť nosiť dlahu.

Fasciotómia

Medzi menej invazívny postup patrí fasciotómia ihlou. Do oblasti sa vstrekne lokálne anestetikum. Následne sa pomocou ihly rozdelí choré tkanivo. Nevykonáva sa žiadny rez. Alternatívne sa urobí malý rez v dlani a potom rozdelí zhrubnuté tkanivo. Hoci sa samotný povrázok neodstráni, jeho rozdelenie pomáha znížiť kontraktúru a zvýšiť pohyblivosť postihnutého prsta. Po zákroku sa vaša rana často ponechá otvorená a nechá sa postupne zahojiť. Keďže sa neodstráni choré tkanivo, návrat kontraktúry môže byť pri tomto zákroku pravdepodobnejší ako pri čiastočnej fasciektómii dlane.

Pooperčané obdobie

Hoci chirurgická liečba môže byť účinnejšia, zotavenie je dlhšie. Doba rekonvalescencie po operácii fasciektómie je zvyčajne približne 6 týždňov. Počas tohto obdobia je možné používať ruku. Pre pacientov je užitočné vyhradiť si čas viackrát denne na vykonávanie cvičení, používanie dlahy alebo účasť na rehabilitačných sedeniach. Čakanie na začatie terapie až niekoľko týždňov alebo mesiacov po operácii môže mať za následok stuhnutosť. Čím viac toho pacient urobí krátko po operácii, tým úspešnejší bude konečný výsledok.