Tenisový lakeť (radiálna alebo laterálna epikondylitída) postihuje okrem hráčov tenisu aj ľudí, ktorí vykonávajú často jednostranné pohyby hornou končatinou v práci, pri športe alebo v bežnom živote.

Podstatou tohto ochorenia je poškodenie začiatku extenzorov zápästia a prstov na vonkajšej strane lakťového kĺbu. Bolesť sa prejavuje najčastejšie na vonkajšej strane lakťa a môže sa šíriť aj na vonkajšiu stranu ramena a predlaktia. Často býva bolesť spojená s pohybom v zápästí a rotáciou predlaktia.

Konzervatívna liečba

Konzervatívna liečba v akútnom štádiu spočíva v podávaní vhodných liekov, ktoré majú kombinovaný analgetický a protizápalový účinok v dĺžke trvania približne 10 až 14 dní. Studené obklady prispievajú k zníženiu bolestivosti a zlepšeniu celkového stavu pacienta.

Je vhodné nepreťažovať bolestivú končatinu, avšak primerané cviky, ktoré nevyvolávajú bolesť, nie je nutné obmedzovať. Liečbu môžeme doplniť vhodnú ortézou na imobilizáciu lakťa a zápästia s eventuálne doplnenou epikondylickú pásku.

Veľmi dobré výsledky má lokálna aplikácia anestetika v kombinácii s dávkou kortikoidov.

Po zvládnutí akútneho štádia ochorenia, liečbu môžeme doplniť o vhodné izometrické a dynamické cviky, strečing, alebo cielenú rehabilitačnú liečbu a následne aj posilňovanie svalstva ramena a predlaktia. Pri ťažkostiach, ktoré trvajú viac ako 6 mesiacov a nereagujú alebo veľmi slabo reagujú na konzervatívnu liečbu zvažujeme aj operačnú intervenciu.

Operačná liečba

Operačná liečba sa realizuje cestou jednodňovej chirurgie najčastejšie v celkovej anestézii. V zriedkavých prípadoch je možné operáciu realizovať aj v lokálnej anestézii. Existuje viacero druhov operačných postupov (operácia podľa Boyda, Hohmanna, Nirschla), ktorých princípom je odstránenie degeneratívne poškodených tkanív na vonkajšej strane lakťa s cieľom odstránenia bolestivosti. Po operácii býva lakeť fixovaný v pravom uhle vo vhodne zvolenej ortéze po podobu 10 až 14 dní. Počas tejto doby pacient pasívne cvičí a následne po zložení ortézy pacient pokračuje v aktívnom rozcvičovaní hybnosti v lakti. Po 3 týždňoch od operácie pacient pokračuje v rehabilitácii a po 6 týždňoch môže začať s aktívnym posilňovaním svalstva. Po 3 mesiacoch od operácie je možná plná záťaž operovanej končatiny.