Nohy patria k najzaťažovanejším častiam nášho tela. Pomerne často sa stretávame s bolesťami päty, príčin môže byť viac. Takmer všetky prípady sa dajú vyriešiť konzervatívne. Existujú ale také, čo sú na konzervatívnu liečbu rezistentné. Súčasný životný štýl nepriaznivo ovplyvňuje našu pohybovú aktivitivitu. Spolu s pribúdajúcim množstvom ľudí s nadváhou a obezitou sú vytvorené podklady pre vznik mnohých patologických stavov. Bolesť päty môže byť spôsobená samotným syndrómom plantárnej ostrohy (plantárna fascitída, plantárna ostroha a periostitída pätovej kosti), neurologickou príčinou, systémovou artritídou alebo úrazom.

Príčina a rizikové faktory

Príčina je neznáma až v 85% prípadov a je pravdepodobne multifaktoriálna. U športovcov ide o nesprávny tréning, beh po tvrdom povrchu, nesprávnu obuv alebo pretrénovanie. U bežnej populácie býva príčinou obezita, preťaženie alebo plochonožie. Môže sa objavovať v súvislosti so zvýšenou záťažou, tréningovými chybami, tréningom na nerovnom povrchu, nevhodnou obuvou. Niektorí autori označujú ostrohu ako trakčný osteofyt.

Príznaky

Typický je postupný začiatok bolestí v oblasti spodnej časti päty, ktorá sa zvyčajne objavuje s prvými krokmi v ranných hodinách alebo po určitej dobe nečinnosti. Dlhé státie môže tiež vyvolať bolesti. Pacienti v závažnejších prípadoch krívajú v snahe nestúpať na pätu eventuálne dostupujú len na vonkajšiu stranu nohy.

Diagnostika

Môže byť určená na základe klinického vyšetrenia. Cenná je informácia o rannej bolesti pri prvých krokoch, ktorá sa postupne znižuje, pracovná anamnéza, dlhé státie eventuálne chodenie v práci. Prítomnosť viacerých rizikových faktorov podporuje určenie diagnózy. RTG vyšetrenie s dostatočnou presnosťou určí prítomnosť ostrohy pätovej kosti, ale môže byť negatívne pri inej príčine bolestí v danej oblasti.

Iné príčiny ťažkostí v oblasti päty

Plantárna fascitída, ruptura plantárnej fascie, atrofia tukového vankúšika, burzitída, zápal Achilovej šľachy, stresová zlomenina päty, infekcia, neurologické príčiny

Liečba

Konzervatívna

Konzervatívna liečba je liečbou prvej voľby v každom prípade, najmä u ľahších foriem a v iniciálnom štádiu ochorenia. Konzervatívny postup zahŕňa fyzioterapeutické metódy, fyzikálnu liečbu, podávanie protizápalových liekov, užívanie ortopedických korekčných pomôcok, nosenie vhodnej obuvi, redukcia hmotnosti, lokálna aplikácia kortikosteroidov, needling, starostlivosť o nohy a v neposlednom rade vyvarovanie sa rizikovým faktorom ak je to možné.

Operačná

Pre prípady nereagujúce na konzervatívnu liečbu je rezervovaná operačná liečba. Pri každej operačnej technike je princípom uvolnenie fascie a znesenie ostrohy pätovej kosti. V súčasnosti sa preferuje miniinvazívny prístup pomocou artroskopie.