Počas viskosuplementačnej terapie osteoartritídy sa aplikuje tekutina gélovej konzistencie nazývaná kyselina hyaluronová priamo do kĺbu, čo môže viesť k zníženiu bolesti a opuchu postihnutého kĺbu. Jedná sa o nechirurgickú liečbu osteoartritídy.

Kĺbové povrchy sú kryté vrstvou chrupavky, ktorá zabezpečuje hladký kĺzavý pohyb v kĺbe. V kĺbovom priestore a na povrchu chrupavky sa kyselina hyaluronová prirodzene nachádza. Jedná sa o zložku takzvanej synoviálnej tekutiny. Zabezpečuje lubrikačnú funkciu a zároveň absorbuje nárazy. V súčasnosti je na trhu dostupných viacero komerčne známych produktov kyseliny hyaluronovej.

Pri osteoartritíde dochádza k poškodeniu chrupavky, čo vedie k porucha hladkého kĺzania kĺbových plôch. Pacienti s týmto problémom majú obvykle znížené množstvo kyseliny hyaluronovej v kĺbe. To môže viesť k bolesti, opuchu a obmedzeniu hybnosti daného kĺbu.

Liečba je vhodná hlavne u pacientov, pri ktorých nedochádza k zlepšeniu stavu konzervatívnou terapiou. Využíva sa hlavne pri osteoartritíde, ale aj iných typoch artritíd (reumatoidná artritída).

Riziká a vedľajšie účinky

Väčšina pacientov nepociťuje žiadne vedľajšie účinky. Napriek tomu existuje malé percento rizík, medzi ktoré patria krvácanie po aplikácii, alergická reakcia, bolesť v mieste aplikácie alebo infekcia.

Príprava pacienta

Pacienti nepotrebujú špeciálnu prípravu pred aplikáciu viskosuplementačnej terapie. V deň aplikácie môžu prijímať jedlo a tekutiny.

Procedúra

Aplikácia viskosuplementačnej terapie je krátky výkon, ktorý sa realizuje priamo na ambulancii. Po dezinfencii kože v mieste vpichu sa aplikuje kyselina hyaluronová priamo do kĺbového priestoru. Pokiaľ sa v kĺbe nachádza nadmerné množstvo tekutiny, je možné pred aplikáciu kyseliny hyaluronovej túto tekutinu odstrániť. Po aplikácii sa miesto vpichu prekryje sterilným krytím.

Po procedúre pacient odchádza domov a nasledujúcich 48 hodín by sa mal vyhýbať nadmernej záťaži (šport, beh, skákanie, dlhá chôdza).

Komplikácie

Niektorí pacienti môžu pociťovať bolesť alebo opuch po aplikácii viskosuplementačnej terapie. Obvykle to netrvá dlho a ľadový obklad štandardne postačí na zvládnutie tohto stavu. V prípade pretrvávania ťažkostí, alebo zhoršenia stavu (zvýšená telesná teplota, začervenanie, opuch kĺbu, bolesť) je potrebné, aby sa pacient dostavil na kontrolu ihneď.

Výsledok liečby

U väčšiny pacientov je viskosuplementačná terapia prínosná. Môže dôjsť k zníženiu bolesti a zlepšeniu hybnosti v horizonte 8 -12 týždňov. Pokiaľ je liečba pre pacienta efektívna a dochádza k zlepšeniu stavu, je možné aplikáciu opakovať v určitých časových periódach, obvykle každých 6 mesiacov.